DESKTOP PUBLISHING

OPERÁTOR DTP

V tomto kurzu máte možnost osvojit si základy práce v reprografických programech pro DTP (Výraz desktop publishing pochází z angličtiny. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl takový dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy (obvykle DTP operátor nebo grafik), také sázecího počítačového programu.), jako je zalamování dokumentů, úprava fotografií a předtisková příprava. Naučíte se jak zadávat tisková data a co je zapotřebí v tiskárně kontrolovat. Seznámíte se s nejobvyklejším softwarem, který se v DTP studiích používá. Pro pochopení základních principů a minimální orientaci v problematice je zapotřebí kurz s minimální hodinovou dotací 100 hod. Kurz je koncipován individuálně podle specifikací a dovedností frekventanta. Rozsah a tedy i cena kurzu jsou také individuální. 

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny povinné údaje

*povinný údaj

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny povinné údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING

sídlo / fakturační adresa:
Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové

 
mobil: 730 891 930
e-mail: info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600

 
IČ: 47505541
DIČ: CZ7302093051