ZÁCHRANA A VÝŠKOVÉ PRÁCE

LANOVÉ TECHNIKY

Základní lanové techniky I.

Tento kurz vás obeznámí se základními dovednostmi při práci s lanem. Základní lezecké dovednosti s ukázkou záchrany. Nabyté znalosti uplaníte, jak při práci záchranáře (práce ve výškách, záchrana, slaňování), tak i ve svých volnočasových aktivitách (pohyb ve vysokohorském terénu, sportovní lezení, ferraty, lanové parky, apod.). Délka kurzu 1 den ( 6 hodin ) - kurz bude rozdělen do teroretické části cca. 2 hod. a praxe 4 hod. Možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody u skupin.
 
Úvod 
  • seznámení s průběhem kurzu a vybavením, které budeme používat.
Teoretická část - legislativa
  • nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2009/104/ES. 
Praktická část
  • uzlování
  • seznámení s OOPP a sportovním vybavením
  • zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky
  • techniky výstupu a slanění
  • procvičování
Závěr
 
Kurz je určený hlavně pro laiky a začátečníky, kteří se s tímto tématem teprve seznamují, proto bude brán zřetel na konkrétní požadavky a otázky frekventantů. Samozřejmě se přizpůsobí i tempo a rozsah výuky. Pro zájemce budou navazovat další kurzy rozšířené o kurz první pomoci i specializované jako např.: pohyb ve vysokohorském terénu, na lezecké stěně, ve skalách atd.

cena za osobu: 1.850,- v ceně je zapůjčení veškerého materiálu k nácviku.

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny všechny údaje

*povinné údaje

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny všechny údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING

sídlo / fakturační adresa:
Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
 
dílna, sklad, ateliér:
Podnikatelské centrum s.r.o.
Hradecká 1151/9 a 1152/11, 500 03 Hradec Králové
 
mobil: 730 891 930
e-mail: info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
 
IČ: 47505541
DIČ: CZ7302093051