VZDĚLÁVACÍ KURZY

VZDĚLÁVACÍ KURZY

Pod značkou Seanomad nabízím kurzy v oblasti vodní záchranářské služby, první pomoci, potápění, aktivit ve výškách a nad volnou hloubkou. Také připravujeme vybavení a výstroj pro potápěčské práce pod tímto označením, realizované společností SKYPRO s.r.o.

Seanomad zapsaný spolek (Seanomad z.s.) byl založen 25. 3. 2016. V současné době je jeho činnost pozastavena a řeší se administrativní a věcné náležitosti tak, aby mohl nadále poskytovat školení ve výše uvedených oblastech. Do doby, než se obnoví a upraví činnosti spolku, nabízím výše uvedené kurzy v rámci JanSlezak - OUTSOURCING
Všechny nabízené kurzy tedy nabízím v rámci OSVČ. Termíny jsou domlouvány s ohledem na požadavky zájemců. V případě kurzů vodní záchranářské služby (záchranářské minimum a plavčík) a lanových technik je minimální počet frekventatů 4 osoby s ohledem na pronájem prostor a vybavení pro realizaci. Kurzy specialista na volnou vodu, potápěč OWD a operátor DTP je možno absolvovat jednotlivě. Školení první pomoci se sjednávají také individuálně.
 

Aktuální kurzy v nabídce:  vodní záchranářská služba      první pomoc      potápěč OWD-P*      lanové techniky      operátor DTP


Pro přihlášení na kurz vyplňte prosím tento formulář. Pokud budete chtít absolvovat kurz s nějakým speciálním zaměřením, které vychazí z nabídky, do poznámky ve formuláři uveďte krátkou specifikaci požadavku. V případě prolongace do poznámky uveďte svoji stávající kvalifikaci. Platbu za kurz posílejte na č.u. 210964051/0600, variabilní.symbol je číslo, které vygeneruje formulář po jeho vyplnění, do poznámky příkazu uveďte vaše příjmení. V případě dalších upřesnění a dotazů volejte prosím přímo 790 891 930

 

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny povinné údaje

*povinný údaj

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny povinné údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING

sídlo / fakturační adresa:
Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové

 
mobil: 730 891 930
e-mail: info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600

 
IČ: 47505541
DIČ: CZ7302093051