VÝŠKOVÉ PRÁCE

VÝŠKOVÉ PRÁCE / Work at heights

Pro tuto činnost je k dispozici náš 5ti členný tým zkušených výškových pracovníků, kteří provedou montáže, čištění, nátěry, instalace a další odborné práce ve výškách. Zajistím výrobu, montáž i revize ocelových konstrukcí. Jako revizní technik OOPP akreditovaný výrobní společností SKYPRO s.r.o. provádím prohlídky a opravy ochranných osobních pracovních prostředků. Podílíme se také na výstavbě lanových parků a polygonů.
  Zajišťujeme výrobu, instalaci a údržbu reklamních ploch ve výškách a billboardů, zajistím také výhodný pronájem na lukrativních místech v Hradci Králové.

For this activity, our 5-member team of experienced high-level workers is available to perform, cleaning, painting, installation and other expert work at heights. I will provide production, assembly and revision of steel structures. As an inspecting technician accredited by the production company SKYPRO Ltd., I perform inspections and repairs of personal protective equipment. We also participate in the construction of rope parks and polygons.
   We provide production, installation and maintenance of advertising space in heights and billboards, I will also arrange for advantageous rental in lucrative places in Hradec Králové.

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny všechny údaje

*povinné údaje

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny všechny údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING

sídlo / fakturační adresa:
Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
 
dílna, sklad, ateliér:
Podnikatelské centrum s.r.o.
Hradecká 1151/9 a 1152/11, 500 03 Hradec Králové
 
mobil: 730 891 930
e-mail: info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
 
IČ: 47505541
DIČ: CZ7302093051