VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÁ SLUŽBA

ZÁCHANÁŘSKÉ MINIMUM, PLAVČÍK, ZÁCHRANÁŘ NA VOLNÉ VODĚ

Níže uvedené kurzy jsou kurzy vzdělávací bez akreditace MŚMT, nelze tedy na jejich základě žádat o vydání živnostenského listu a neproplací je úřad práce. Obsah a postup je shodný z kurzy rekvalifikačními. Zaměstnavateli mohou tedy být uznávány. Výstupem je tedy certifikát o absolvování kurzu s možností vystavení kartičky s fotkou absolventa. Certifikáty jsou udělovány s uvedením rozsahu a úrovně školení na základě vázané živnosti - Vodní záchranářská služba, kterou provozuji od roku 2015. V případě neuspěšného zakončení kurzů má frekventant možnost dvou opravných zkoušek (cena za opravnou zkoušku je 1.000,-). Zkoušky se skládají z teoretické a praktické části. Uvedené ceny jsou za výuku, výukové materiály, zapůjčení pomůcek a pronájem prostor k realizaci kurzů. Ceny jsou včetně DPH.
 


Kvalifikace 1. "Záchranářské minimum"

Pro bazény o celkové ploše do 100 m2 a maximální hloubce 1,6 m.

Základní podmínky:

 • Věk 18 let (min. v den závěrečné zkoušky)
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka) nebo prohlášení o zdr. stavu
 • Plavecká dovednost

Forma kurzu:
 • konzultace, praxe + samostudium, zkouška
 • platnost 2 roky

Náplň kurzu dle osnov:
 • Délka kurzu 18 hod
 • Praxe - plavání, způsoby
 • Plavání pod vodou (10 m)
 • První pomoc - záchranné prvky
 • První pomoc - resuscitace
 • Základy fyziologie, anatomie
 • Záchranné pomůcky
 • Záchranné techniky

Zkoušky:
 • 100 m plavání libovolným stylem
 • Skok do neznámé vody, plavání pod vodou 10 m
 • Vylovení dvou puků z hloubky 1,6 m
 • Zdravotní test


cena: 1.950,- / os.  prolongace: 800,- / os.

 

Kvalifikace 2. "Plavčík"

Pro bazény do 25 m s hloubkou do 2,5 m.
 

Základní podmínky:
 • Vlastní právní odpovědnost nad 18 let.
 • Zdravotní způsobilost
 • Plavecká dovednost - vstupní test (100 m)

Forma kurzu:
 • konzultace, praxe + samostudium, zkouška
 • 2 roky v souladu s ostatními uznávanými kvalifikacemi pro plavčíky, prodloužení možné v době platnosti kvalifikace

Náplň kurzu dle osnov:
 • Délka kurzu 85 hod.
 • Praxe - plavání (způsoby)
 • Plavání pod vodou 20 m
 • První pomoc – záchranné prvky
 • První pomoc – resuscitace
 • Základy fyziologie, anatomie
 • Záchranné pomůcky
 • Záchranné techniky

Zkoušky:
 • 200 m plavání záchranářským stylem
 • Skok do neznámé vody, plavání pod vodou 20 m
 • Záchrana tonoucího
 • Transport zraněného
 • Vylovení dvou puků z hloubky 3 m
 • Zdravotní test


cena: 3.850,- / os.  prolongace: 1.200,- / os.
 

Kvalifikace 3. "Specialista na volnou vodu"

Pro bazény všeho druhu, koupaliště, vodní plochy, dozor při závodech, na vodní hladině, plavání, jachty, surfy, na divoké vodě při závodech kanoí, kajaků, raftů.
 

Základní podmínky:
 • Vlastní právní odpovědnost nad 21 let.
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka)
 • Kurz první pomoci (zaškolíme)
 • Plavecká dovednost – vstupní test (400 m)
 • držitel průkazu vůdce malého plavidla (případně zprostředkujeme)
 • držitel potápěčské licence alespoň P* (případně zaškolíme)

Forma kurzu:
 • konzultace, praxe + samostudium, zkouška
 • 5 let v souladu s ostatními uznávanými kvalifikacemi pro plavčíky, prodloužení možné v době platnosti kvalifikace

Náplň kurzu dle osnov:
 • Délka kurzu 180 hodin.
 • Praxe - plavání - vytrvalost
 • Plavání pod vodou - potápění
 • První pomoc - resuscitace
 • Záchrana na divoké vodě
 • Záchrana - jachty - otočení tažení
 • Transportní techniky
 • Lanové techniky I.
Zkoušky:
 • 400 m plavání záchranářským stylem
 • Skok do neznámé vody, plavání pod vodou 20 m
 • Vyřešení situace nehoda na klidné/divoké vodě
 • Transport zraněného
 • Zdravotní test - praktické provedení KPR
 • Písemný test


cena: 8.450,- / os.  prolongace: 2.000,- / os.

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny povinné údaje

*povinný údaj

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny povinné údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING

sídlo / fakturační adresa:
Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové

 
mobil: 730 891 930
e-mail: info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600

 
IČ: 47505541
DIČ: CZ7302093051