Jan Slezák - OUTSOURCING

Vážení přátelé,

vítám Vás na stránkách JanSLEZAK - OUTSOURCING. Nabízím služby v oblasti marketingu, public relations a informačních technologií. Navrhnu pro vás kvalitní grafický design a vizuální identitu vaší firmy, které jsou jedněmi z nejdůležitějších aspektů pro účinnou propagaci vašich služeb i produktů. Zajistím komplexní tiskový servis včetně zajištění reklamních ploch. Zpracuji vaší internetovou prezentaci vám na míru. Samozřejmostí je copywritingefektivizace webu s kontinuální optimalizací všech procesů, jako sledování zpětné vazby a neustálého vyhodnocování výkonu. Zrealizuji pro vás reklamní kampaň pomocí účinných marketingových nástrojů společně s nejmodernějšími informačními technologiemi. 

Dear friends,
Welcome to the website JanSLEZAK - OUTSOURCING. I offer services in marketing, public relations and information technology. I will suggest you for quality graphic design and visual identity of your company, which is one of the most important aspects for the effective promotion of your services and products. I provide comprehensive printing services including the provision of advertising space. Elaborate your internet presentation will for peace. Of course there is copywriting, site efficiency boost with the continuous optimization of all processes, such as monitoring feedback and constant evaluation of performance. I arrange for your ad campaign through effective marketing tools, together with the latest information technology.

 

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny všechny údaje

*povinné údaje

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny všechny údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING
kancelář:
kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375,
50002 Hradec Králové


dílna, sklad, ateliér:
Podnikatelské centrum s.r.o.
Hradecká 1151/9 a 1152/11,
Hradec Králové, 500 03

mobil: 730891930
e-mail: info@janslezak.cz

sídlo:
Čajkovského 975
50009 Hradec Králové
IČ: 47505541