Vážení přátelé,

vítám Vás na stránkách JanSLEZAK - OUTSOURCING. Nabízím odborné služby v oblasti polygrafie a internetových aplikací. Dále speciální činnosti, jako jsou výškové práce a potápěčské práce. Od roku 1996 pracuji v oboru polygrafie. Nejprve jako DTP operátor a grafik, potom jako kreativní ředitel studia a nakonec jako spolumajitel a jednatel reprografického studia a vydavatelství. V roce 2013 jsem učinil rozhodnutí dále pokračovat v podnikání jako OSVČ a rozšířit nabídku o nové činnosti. 
   Protože se, mimo jiné, věnuji také sportům jako je lezení a potápění, zúročil jsem své dosavadní dlouholeté zkušenosti a znalosti v nabídce výše uvedených činností. Jako předseda zapsaného spolku Seanomad pro vás zajistím školení a kurzy v oblasti vodní záchranářské činnosti, plavání, potápění a prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

Dear friends,
welcome to JanSLEZAK - OUTSOURCINGI offer professional services in the field of printing and internet applications. Special activities such as work at heights and professional suba diving. Since 1996 I have been working in the field of printing. First, as a DTP operator and graphic designer, then as creative director of studio and finally as co-owner and executive of reprographic studio and publishing. In 2013, I made the decision to continue doing business as a self-employed person and expand my offer to new business.
   Because I also engage in sports such as climbing and scuba diving, I have lost my longstanding experience and knowledge in the range of activities listed above. As chairman of the Seanomad (water rescue and scuba diving school) I will also provide training and courses in water rescue, swimming, diving and work at heights and above free depth.

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny povinné údaje

*povinný údaj

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny povinné údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING

sídlo / fakturační adresa:
Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové

 
mobil: 730 891 930
e-mail: info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600

 
IČ: 47505541
DIČ: CZ7302093051