POTÁPĚNÍ

KURZY POTÁPĚNÍ UDI A EDS

Historie systému UDI
Systém United Diving Instructors (dále jen UDI) je jedním z mnoha celosvětově uznávaných a působících potápěčských výcvikových systémů.

UDI v ČR
Od roku 1998 kdy systém „UDI“ zapustil kořeny v Čechách se nám počet instruktorů rozrostl z původních čtyř na současné číslo 84 a o jejich aktivní práci svědčí úctyhodný počet – více než 4000 nově vyškolených potápěčů.

UDI uznává rovnocenné kvalifikační stupně jiných výcvikových systémů, které vyhovují standardům UDI a nezavírá dveře ani před instruktory jiných systémů. Současní instruktoři využívají při své činnosti bohatý metodický materiál, neustále aktualizované učebnice. Certifikace je prováděna do „Diver passu“ a pro prokazování „potápěčské totožnosti“ v terénu dostává absolvent ke každému výcvikovému stupni plastovou „ID card“. V květnu 2001 bylo systému UDI vydáno pověření ministerstva školství pro vydávání profesních osvědčení pro živnostenské oprávnění – pracovní činnost „Instruktor potápění“.Open Water Diver (OWD) – kurz potápění pro začátečníky
 
V základním kurzu potápění „Open Water Diver“ (dále jen OWD) potápěč na otevřené vodě. Vás naučíme základům potápění s přístrojem do maximální hloubky 18 metrů a po jeho absolvování obdržíte mezinárodně platný certifikát s doživotní platností a oprávněním.
 
Náplň kurzu
 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská – technika, fyzika, zdravověda) 8 – 10 hodin
 • praktická cvičení v bazénu / chráněném vodním prostoru (použití ABC – vylití masky, ustrojení a použití tlakové láhev, jacketu, plicní automatiky, dýchání 2 frekventantů z 1 přístroje) 4 ponory na cca. 20 min.
 • praktická cvičení ve volné vodě / moři (použití ABC, jacketu, tlakové láhve, plicní automatiky, neoprenového obleku – správné vyvážení, orientace – kontrola ve skupině, nácvik krizové situace, záchrany) 4 ponory s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca. 20 min.
 • závěrečné přezkoušení, test, certifikace (nutná fotografie pasového formátu)
 • průběh kurzu se upřesňuje s účastníky při zahájení a průběžně se upřesňuje po vzájemné dohodě

Materiální zabezpečení
 • základní potápěčská výstroj (ABC): maska, dýchací trubice (šnorchl) a ploutve – musí mít každý účastník kurzu vlastní
 • tlaková láhev + plnění, jacket, plicní automatika, závaží – zapůjčení v ceně kurzu

Průběh kurzu
 • teoretické přednášky
 • praxe v bazénu (kondiční tréninky)
 • praxe ve volné vodě (výcvikové ponory) – max. 3 ponory v 1 dni
 • písemný test na závěr teorie
 • vystavení certifikace na závěr praxe (nutná 1 fotografie pasového formátu)

Cena kurzu „Open Water Diver“
 • Základní cena za kurz je 7.200,- včetně učebnice, pasu, logbooku, plastové karty a zapůjčení výstroje.

 


EDS - EUROPEAN DIVING SCHOOL  


Samostatný potápěč - (OWD)
 • Nejvíce vyučovaný kurz. V tomto kurzu se vaše vědomosti, ale hlavně praktické cvičení rozšíří za hranici potápění pod dozorem, a tak z vás tento kurz učiní nezávislé potápěče na přímém dozoru instruktora a vy se můžete potápět volně se svým partnerem. U naší školy je součástí „Potápěče otevřených vod“ i specializace „Potápění z lodě“ a „Obsluha potápěčského počítače“. Neváhejte a prostudujte si manuál hned. Zjistíte, že to není tak složité a tento kurz zajisté zvládnete.

 

Pokročilý samostatný potápěč - (AOWD)
 • Tři nejdůležitější specializace vás v tomto kurzu posunou na úroveň pokročilého potápěče. Je to hloubkové potápění, navigace a potápění v noci. Po uspěšném zakončení těchto tří specializací se z vás stanou jistější a kvalitnější potápěči. V tomto kurzu se předpokládá, že studenti vlastní již svoji výstroj, kde se ji naučí bezpečně ovládat. Jen se svou vlastní výstrojí, kterou zvládáte se z vás může stát dobrý potápěč.

 

Vedoucí potápěč - (Divemaster)
 • Nejvyšší kvalifikace rekreačního potápěče a první profesionální stupeň. Pokud potápěč vlastní kurz „Pokročilý potápěč otevřených vod“, „Potápěč záchranář“, „Poskytovatel kyslíku“ a má zapsáno víc jak 50 ponorů, může získat po prověření znalostí tuto certifikaci.
JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051