POLYGRAFICKÝ SERVIS - SPECIÁLNÍ RIZIKOVÉ PRÁCE

Vážení přátelé,
   vítám Vás na stránkách JanSLEZAK - OUTSOURCING. Nabízím odborné služby v oblasti polygrafie a internetových aplikací. Dále speciální činnosti, jako jsou výškové práce a potápěčské práce.
   Po ukončení studia na SPŠ Strojnické v Hradci Králové jsem pracoval v oboru strojírenském. Od roku 1996 pracuji také v oboru polygrafie. Nejprve jako DTP operátor a grafik, potom jako kreativní ředitel studia a nakonec jako spolumajitel a jednatel reprografického studia a vydavatelství. V oboru polygrafie, mimo jiné, poskytuji poradenské služby jako jsou tiskové optimalizace pro firmy, barevné separace pro tiskárny nebo kurzy DTP. V roce 2013 jsem učinil rozhodnutí dále pokračovat v podnikání jako OSVČ a rozšířit nabídku o nové činnosti.
   Odbornost pro výše uvedené speciální činnosti jsem postupně získával za léta praxe. Jsem instruktor potápění a certifikovaný pracovník OOPP se specializací na práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Po vystudování Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze, spolupracuji se Zdravotnickou záchrannou službou. 
Od 03. 06. 2015 mám vázanou živnost na vodní záchranářskou službu. Jako předseda zapsaného spolku Seanomad pro vás zajistím školení a kurzy v oblasti vodní záchranářské činnosti, plavání, potápění a prací ve výškách a nad volnou hloubkou.
   Na mých stránkách tedy v nabídce najdete: tvorba www a e-shopů, reprografický a tiskový servis, grafický i produktový design, dtp, dále potápěčské práce, kurzy potápění, průzkum, vyhledávání a mapování pod hladinou, také výškové práce, kurzy a školení na výškové práce a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou a nakonec zdravotnická školení a kurzy - vodní záchranářská služba.
   V rámci potápěčských kurzů organizuji zájezdy za potápěním, nejčastěji Chorvatsko, Španělsko, Turecko a Egypt. Pobyty na potápěčských základnách nebo safari na lodích.


 

Dear friends,
   welcome to JanSLEZAK - OUTSOURCING. I offer professional services in the field of printing and Internet applications. Furthermore, special activities such as work at heights and scuba diving work.
   After graduating from the Secondary Industrial School of Mechanical Engineering in Hradec Králové, I worked in the field of mechanical engineering. Since 1996, I have also been working in the field of printing. First as a DTP operator and graphic designer, then as the creative director of the studio and finally as the co-owner and managing director of the reprographic studio and publishing house.In the field of printing, they provide, among other things, consulting services such as print optimization for companies, color separation for printers or DTP courses. In 2013, I decided to continue doing business as a self-employed person and expand my offer with new activities.
   After graduating from the Higher Vocational School of Medicine in Prague, I cooperate with the Medical Rescue Service. From 03.06.2015 I have certification as a profesional services in the water rescue service. As the chairman of the registered association Seanomad, I will provide you with training and courses in the field of water rescue, swimming, diving and work at heights and above free depth.
   On my website you will find: web design, e-shop, reprographic and print service, graphic and product design, desktop publishing, scuba diving work, diving courses, work at heights, courses on high-altitude work and rescue at heights and above free depth, medical training, courses - water rescue service.
   As part of diving courses, I organize scuba diving trips, most often Croatia, Spain, Turkey and Egypt. Stays at diving bases or safaris on boats.
JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051