ZDRAVOTNICTVÍ

PRVNÍ POMOC - KPR

Na základě své kvalifikace školím kurzy první pomoci pro autoškoly, spolky a firmy. Ceny za kurzy jsou dle dohody a rozsahu, orientační sazby viz. ceník.


 

BASIC CPR

V tomto základním kurzu se zaměříme na nácvik CPR (KPR), BLS a BLS+, tedy problematiku náhlé zástavy oběhu, základní resuscitaci a základní resuscitaci s použitím automatického externího defibrilátoru (AED). Probereme příčiny a zaměříme se hlavně na praktický nácvik KPR. Probereme základní ošetřění nejběžnějších poranění.
Délka kurzu 1/2 dne (4 hodiny) - kurz bude rozdělen do teroretické části cca. 1,5 hod. a praxe 2,5 hod. Možnost úpravy osnovy dle vzájemné dohody u skupin. Počet účastníků je max. 10 osob. V případě větší skupiny bude přítomen další lektor a cena kurzu bude vyšší. Počet osob je vždy potřeba uvést do poznámky ve formuláři.

 
Úvod 
  • seznámení s průběhem kurzu a vybavením, které budeme používat.
Teoretická část
  • příčiny NZO, poranění, legislativa.
Praktická část 
  • nácvik KPR, použití AED
  • procvičování
Závěr
 
Kurz je určený hlavně pro laiky a začátečníky, kteří se s tímto tématem teprve seznamují, proto bude brán zřetel na konkrétní požadavky a otázky frekventantů. Samozřejmě se přizpůsobí i tempo a rozsah výuky. 
 
cena kurzu: 3.250,- v ceně je zapůjčení veškerého materiálu k nácviku.
JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051