VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÁ SLUŽBA

VODNÍ DOZOR, ZÁCHANÁŘSKÉ MINIMUM, PLAVČÍK, ZÁCHRANÁŘ NA VOLNÉ VODĚ

Níže uvedené kurzy jsou kurzy vzdělávací bez akreditace MŚMT, nelze tedy na jejich základě žádat o vydání živnostenského listu a neproplací je úřad práce. Obsah a postup je shodný z kurzy rekvalifikačními. Zaměstnavateli mohou tedy být uznávány. Výstupem je tedy certifikát o absolvování kurzu s možností vystavení kartičky s fotkou absolventa. Certifikáty jsou udělovány s uvedením rozsahu a úrovně školení na základě vázané živnosti - Vodní záchranářská služba, kterou provozuji od roku 2015. V případě neuspěšného zakončení kurzů má frekventant možnost dvou opravných zkoušek (cena za opravnou zkoušku je 1.000,-). Zkoušky se skládají z teoretické a praktické části. Uvedené ceny jsou za výuku, výukové materiály a zapůjčení pomůcek. Pronájem prostor k realizaci kurzů jako je učebna, bazén atd., se sjednávají individuálně. Ceny jsou bez DPH. (Plátci daně si mohou uplatnit odpočet pro ostatní je to o 21% dražší)NORMY, NAŘÍZENÍ A VYHLÁŠKY: TNV 94 0920NABÍDKA KVALIFIKACÍ:

 

Záchranářské minimum

Pro bazény o celkové ploše do 100 m2 a maximální hloubce 1,6 m.

Základní podmínky:

 • Věk 18 let (min. v den závěrečné zkoušky)
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka) nebo prohlášení o zdravotním stavu


Forma kurzu:

 • konzultace, praxe + samostudium, zkouška
 • platnost 1 rok


Náplň kurzu dle osnov:

 • Délka kurzu 8 hod
 • První pomoc - záchranné prvky
 • První pomoc - resuscitace
 • Základy fyziologie, anatomie
 • Záchranné pomůcky
 • Záchranné techniky


Zkoušky:

 • Zdravotní test


cena: 1.650,- / os.  prolongace: 700,- / os.

 

 


Vodní dozor JUNIOR

Pracovník provozovatele vodního areálu, odpovědný za prevenci úrazů a bezpečnost návštěvníků vodního areálu, který má platné osvědčení o absolvování kurzu vodního dozoru – junior  ČSN EN 15288-2 pro hloubku vody do 1,6 m včetně (dle TNV 94 0920-1).
Účastníci kurzu musí absolvovat předepsanou hodinovou dotaci pro školení – 16 hodin (2 dny) a úspěšně absolvovat zkoušky.

Základní podmínky:
 • Uchazeč má fyzické a duševní předpoklady plnit úkoly, které vyplývají z náplně práce pozice
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • Minimální věk – 18 let
 • Plavecká dovednost

Forma kurzu:
 • konzultace, praxe + samostudium, zkouška
 • platnost 1 rok

Náplň kurzu dle osnov:
 • Praxe 8 hod.
 • Praxe - plavání, potápění, dopomoc plavci
 • Záchrana pasivního tonoucího
 • Použití záchranných pomůcek
 • První pomoc - resuscitace
 • Stabilizacční techniky - páteřní deska
 • Teorie 8 hod.
 • Zdravověda, anatomie, KPR
 • Bezpečnost vodních areálu – dle TNV 94 0920
 • Náplň práce vodního dozoru
 • Návštěvní řád
 • Právní odpovědnost

Zkoušky:
 • Test ze zdravovědy a teorie KPR
 • Praktické zvládnutí KPR v modelové situaci na bazéně po předchozím zatížení
 • Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého v hloubce do 1,6 m


cena: 1.900,- / os.  prolongace: 900,- / os.

Vodní dozor SENIOR

Pracovník provozovatele vodního areálu, odpovědný za prevenci úrazů a bezpečnost návštěvníků vodního areálu, který má platné osvědčení o absolvování kurzu vodního dozoru – senior ČSN EN 15288-2 pro hloubku vody větší než 1,6 m včetně (dle TNV 94 0920-1).
Účastníci kurzů musí absolvovat předepsanou hodinovou dotaci pro školení – 24 hodin (3 dny) a úspěšně absolvovat zkoušky.

Základní podmínky:
 • Uchazeč má fyzické a duševní předpoklady plnit úkoly, které vyplývají z náplně práce pozice
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • Minimální věk – 18 let
 • Plavecká dovednost

Forma kurzu:
 • konzultace, praxe + samostudium, zkouška
 • platnost 1 rok

Náplň kurzu dle osnov:
 • Praxe 12 hod.
 • Praxe - plavání, potápění, dopomoc plavci
 • Záchrana pasivního tonoucího
 • Použití záchranných pomůcek
 • První pomoc - resuscitace, AED
 • Stabilizacční techniky - páteřní deska, krční límec
 • Teorie 12 hod.
 • Zdravověda, anatomie, KPR
 • Bezpečnost vodních areálu – dle TNV 94 0920
 • Náplň práce vodního dozoru
 • Taktika vyžadování dodržování Návštěvního řádu – komunikace
 • Návštěvní řád
 • Vyhláška 238/2011 Sb. – hygiena provozu
 • Právní odpovědnost

Zkoušky:
 • Test ze zdravovědy a teorie KPR
 • Praktické zvládnutí KPR v modelové situaci na bazéně po předchozím zatížení
 • Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání a potápění
 • Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého v hloubce pod 1,6 m


cena: 2.900,- / os.  prolongace: 1.400,- / os.

 

 


Specialista na volnou vodu - Hladinová služba

Pro bazény všeho druhu, koupaliště, vodní plochy, dozor při závodech, na vodní hladině, plavání, jachty, surfy, na divoké vodě při závodech kanoí, kajaků, raftů.

 

Základní podmínky:
 • Vlastní právní odpovědnost nad 21 let.
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka)
 • Kurz první pomoci (zaškolíme)
 • Plavecká dovednost – vstupní test (400 m)
 • držitel průkazu vůdce malého plavidla (případně zprostředkujeme)
 • držitel potápěčské licence alespoň P* (případně zaškolíme)

Forma kurzu:
 • konzultace, praxe + samostudium, zkouška
 • platnost 2 roky v souladu s ostatními uznávanými kvalifikacemi pro plavčíky, prodloužení možné v době platnosti kvalifikace

Náplň kurzu dle osnov:
 • Délka kurzu 180 hodin.
 • Praxe - plavání - vytrvalost
 • Plavání pod vodou - potápění
 • První pomoc - resuscitace
 • Záchrana na divoké vodě
 • Záchrana - jachty - otočení tažení
 • Transportní techniky
 • Lanové techniky I.
Zkoušky:
 • 400 m plavání záchranářským stylem
 • Skok do neznámé vody, plavání pod vodou 20 m
 • Vyřešení situace nehoda na klidné/divoké vodě
 • Transport zraněného
 • Zdravotní test - praktické provedení KPR
 • Písemný test


cena: 8.450,- / os.  prolongace: 3.400,- / os.

JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051