KURZY

Seanomad - VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÁ SLUŽBA

Pod značkou Seanomad nabízím kurzy v oblasti vodní záchranářské služby, první pomoci, potápění, aktivit ve výškách a nad volnou hloubkou. Také připravujeme vybavení a výstroj pro potápěčské práce pod tímto označením, realizované společností SKYPRO s.r.o.

   Seanomad zapsaný spolek (Seanomad z.s.) byl založen 25. 3. 2016. V současné době je jeho činnost pozastavena a řeší se administrativní a věcné náležitosti tak, aby mohl nadále poskytovat školení ve výše uvedených oblastech. Do doby, než se obnoví a upraví činnosti spolku, nabízím výše uvedené kurzy v rámci JanSlezak - OUTSOURCING
   Všechny nabízené kurzy tedy nabízím v rámci OSVČ. Termíny jsou domlouvány s ohledem na požadavky zájemců. V případě kurzů vodní záchranářské služby (záchranářské minimum a plavčík) a lanových technik je minimální počet frekventatů 4 osoby s ohledem na pronájem prostor a vybavení pro realizaci. Kurzy specialista na volnou vodu, potápěč OWD a operátor DTP je možno absolvovat jednotlivě. Školení první pomoci se sjednávají také individuálně.

 

Aktuální kurzy v nabídce:  

kvalifikace Vodní dozor JUNIOR

základní kurz kardiopulmonální resuscitace (BASIC CPR)

kurz potápění - kvalifikace: potápěč OWD - P *  potápění s přístrojem do hloubky 18 metrů

kurz lanové techniky I. - základy při práci s lanem, základní lezecké dovednosti a záchrana       Pro přihlášení na kurz vyplňte prosím tento formulář. Pokud budete chtít absolvovat kurz s nějakým speciálním zaměřením, které vychazí z nabídky, do poznámky ve formuláři uveďte krátkou specifikaci požadavku. V případě prolongace do poznámky uveďte svoji stávající kvalifikaci. Platbu za kurz posílejte na č.u. 210964051/0600, variabilní symbol je číslo, které vygeneruje formulář po jeho vyplnění, do poznámky příkazu uveďte vaše příjmení. V případě dalších upřesnění a dotazů volejte prosím přímo 790 891 930

 

JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051