ZÁCHRANA A VÝŠKOVÉ PRÁCE

LANOVÉ TECHNIKY

Základní lanové techniky I.

Tento kurz vás obeznámí se základními dovednostmi při práci s lanem. Základní lezecké dovednosti s ukázkou záchrany. Nabyté znalosti uplaníte ve svých volnočasových aktivitách (pohyb ve vysokohorském terénu, sportovní lezení, ferraty, lanové parky, apod.). Délka kurzu 1 den ( 6 hodin ) - kurz bude rozdělen do teroretické části cca. 2 hod. a praxe 4 hod. Možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody u skupin.
 
Úvod 
 • seznámení s průběhem kurzu a vybavením, které budeme používat.
Teoretická část 
 • teoretické seznámení s vybavením pro výškové práce i pro sportovní lezení, zásady jištění a uzlování, pohyb ve výškách
Praktická část
 • uzlování
 • seznámení s OOPP a sportovním vybavením
 • zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky
 • techniky výstupu a slanění
 • procvičování
Závěr
Kurz je určený hlavně pro laiky a začátečníky, kteří se s tímto tématem teprve seznamují, proto bude brán zřetel na konkrétní požadavky a otázky frekventantů. Samozřejmě se přizpůsobí i tempo a rozsah výuky. Pro zájemce budou navazovat další kurzy rozšířené o kurz první pomoci i specializované jako např.: pohyb ve vysokohorském terénu, na lezecké stěně, ve skalách atd.

cena za osobu: 1.850,- v ceně je zapůjčení veškerého materiálu k nácviku.Lanové techniky II.

 
Tento kurz vás podrobněji obeznámí s dovednostmi při práci s lanem. Základní lezecké dovednosti s ukázkou záchrany. Nabyté znalosti uplaníte, jak při činnostii záchranáře (práce ve výškách, záchrana, slaňování), tak i ve svých volnočasových aktivitách (pohyb ve vysokohorském terénu, sportovní lezení, ferraty, lanové parky, apod.). Délka kurzu 2 dny ( 12 hodin ) - kurz bude rozdělen do teroretické části cca. 4 hod. a praxe 8 hod. Možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody u skupin.
 
Úvod 
 • seznámení s průběhem kurzu a vybavením, které budeme používat.
Teoretická část - legislativa
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2009/104/ES. 
Praktická část
 • uzlování
 • seznámení s OOPP a jejich údržbou
 • zajištění proti pádu ve visu a šíkmé ploše
 • zřízení stanoviště, kotvící body
 • techniky výstupu a slanění
 • procvičování
Závěr
V kurzu  bude brán zřetel na konkrétní požadavky a otázky frekventantů. Garantem kurzu je společnost SKYPRO s.r.o. z Nového Města nad Metují. Zapůjčení veškérého vybavení je v ceně kurzu. Možnost i nákupu OOPP za zvýhodněné ceny.

cena za osobu: 3.900,- v ceně je zapůjčení veškerého materiálu k nácviku.Lanové techniky III.

 
Tento kurz je zaměřen na práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Bezpečné zajištění při práci, záchraně a evakuaci. Nabyté znalosti uplaníte, jak při práci i činnostii záchranáře (práce ve výškách, záchrana, slaňování), tak i ve svých volnočasových aktivitách (pohyb ve vysokohorském terénu, sportovní lezení, ferraty, lanové parky, apod.). Délka kurzu 4 dny ( 24 hodin ) - kurz bude rozdělen do teroretické části cca. 4 hod. a praxe 20 hod. Možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody u skupin.
 
Úvod 
 • seznámení s průběhem kurzu a vybavením, které budeme používat.
Teoretická část - legislativa
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2009/104/ES. 
Praktická část
 • uzlování
 • seznámení s OOPP a jejich údržbou (normy)
 • zajištění proti pádu ve visu a šíkmé ploše
 • zřízení stanoviště, kotvící body
 • techniky výstupu a slanění
 • evakuace
 • první pomoc
 • údržba OOPP
 • procvičování
 • test a praktická zkouška
Závěr
V kurzu  bude brán zřetel na konkrétní požadavky a otázky frekventantů. Garantem kurzu je společnost SKYPRO s.r.o. z Nového Města nad Metují. Zapůjčení veškérého vybavení je v ceně kurzu. Možnost i nákupu OOPP za zvýhodněné ceny.

cena za osobu: 6.500,- v ceně je zapůjčení veškerého materiálu k nácviku.
JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051