Přihláška do kurzů

Přihláška

Nejsou vyplněny povinné údaje

*povinný údaj

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje uvedené v této přihlášce budou použity ve smyslu §5 odst. 2 zákona. 101/2000 Sb. pouze pro potřeby evidence v rámci výcvikového systému, současně prohlašuji, že netrpím žádnou infekční chorobou.

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

MĚLI BYSTE SE PORADIT S LÉKAŘEM, POKUD JSTE NĚKDY MĚLI

ANONE
astma, trpěli dušností při dýchání nebo při fyzické námaze
jakékoliv onemocnění plic
pneumotorax
chirurgickou operaci plic nebo hrudníku
klaustrofobii nebo agorafobii (strach z uzavřených nebo naopak otevřených prostor)
epilepsii, mrtvici, křeče nebo užíváte léky jako prevenci proti nim
ztrátu vědomí nebo mdlobu (plná nebo částečná ztráta vědomí)
alergické reakce na vodu v bazénu
cukrovku
vysoký krevní tlak nebo užíváte léky na krevní tlak
srdeční onemocnění
onemocnění ucha, utrpěli ztrátu sluchu, problémy s rovnováhou
trombózu, problémy se srážlivostí krve
psychiatrické problémy

JSEM SI VĚDOM/A, ŽE NEJSEM ZPŮSOBILÝ/Á K ČINNOSTI, POKUD

ANONE
jsem nachlazený/á, mám chřipku, zánět dutin (sinusitidu)
jakékoliv problémy s dýcháním (např. bronchitidu, sennou rýmu apod.)
mám akutní migrénu nebo trpím bolestí hlavy
jsem prodělal/a v posledních 6 týdnech jakýkoliv chirurgický zákrok
jsem pod vlivem alkoholu, drog nebo léků ovlivňujících moji schopnost reagovat
mám horečku, trpím žaludeční nevolností, zvracením, průjmem apod.
mám problém s vyrovnáváním tlaku (praskání v uších)
mám akutní žaludeční vředy
jsem těhotná
POKUD BY VÁS COKOLIV Z UVEDENÉHO ČINILO NEZPŮSOBILÝM/OU K ABSOLVOVÁNÍ KURZU, ZAŠKRTNĚTE POLÍČKO "ANO" V TĚCHTO PŘÍPADECH JE POTOM NUTNÝ PÍSEMNÝ SOUHLAS VAŠEHO OŠETŘUJICÍHO LÉKAŘE.

Prohlašuji, že jsem na výše uvedené otázky odpověděl/a pravdivě.

Nejsou vyplněny povinné údaje
JanSLEZAK - OUTSOURCING
sídlo / fakturační adresa: Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
mobil: 730 891 930, e-mail:
info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
IČ: 47505541, DIČ: CZ7302093051