POTÁPĚČSKÉ PRÁCE

POTÁPĚČSKÉ PRÁCE / Professional scuba diving

Další specializovanou činností jsou potápěčské práce, které zahrnují zejména průzkum, čištění a údržbu pod hladinou. Tyto odborné práce provádíme společně s dalšími třemi potápěči, kteří tvoří základ našeho týmu. Specializujeme se hlavně na průzkum a fotodokumentaci míst pod hladinou. Realizujeme zaměřování objektů pod hladinou při mapování dna. Při odstávkách na vodních elektrárnách kontrolujeme zejména stav kovových konstrukcí i betonových stavebních částí, provádíme drobnou údržbu na objektech, zajišťujeme hrazení při opravách apod. Pro složitější akce máme možnost pronájmu barokomory.
Nabízíme také detailní podvodní půzkum pomocí echolokátoru: mapování dna, vyhledávání předmětů, kontrola stavu objektů pod hladinou a pod. Výstupem je digitální mapa nebo video s přesnými GPS souřadnicemi. Možný je i tisk podvodních map v měřítku. Tato metoda přesně zaměří různé překážky pod hladinou, porušené stavby hrází atd. zejmena tam, kde je malá viditelnost a průzkum potápěčem by byl zdlouhavý a neefektivní.

 

Another specialized activity is professional diving, which includes exploration, cleaning and maintenance underwater. We specialize mainly in exploration and photographic documentation of places under water. We perform targeting of objects under water while mapping the bottom. In the case of shutdowns at hydropower plants, we check the state of the metal structures and of the concrete building parts, perform small maintenance on the buildings, provide repairs, etc. For more sophisticated events, we have the possibility to rent a hyperbaric chamber
We also offer detailed underwater research using an echo sounder: bottom mapping, object search, checking the condition of objects below the surface, etc. The output is a digital map or video with accurate GPS coordinates. It is also possible to print underwater maps at scale. This method will accurately target various obstacles below the surface, broken dam structures, etc., especially where there is low visibility and a diver's survey would be lengthy and inefficient.

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny povinné údaje

*povinný údaj

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny povinné údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING

sídlo / fakturační adresa:
Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové

 
mobil: 730 891 930
e-mail: info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600

 
IČ: 47505541
DIČ: CZ7302093051