POTÁPĚČSKÉ PRÁCE

POTÁPĚČSKÉ PRÁCE / Professional scuba diving

Další specializovanou činností jsou potápěčské práce, které zahrnují zejména průzkum, čištění a údržbu pod hladinou. Tyto odborné práce provádíme společně s dalšími třemi potápěči, kteří tvoří základ našeho týmu. Specializujeme se hlavně na průzkum a fotodokumentaci míst pod hladinou. Realizujeme zaměřování objektů pod hladinou při mapování dna. Při odstávkách na vodních
elektrárnách kontrolujeme zejména stav kovových konstrukcí i betonových stavebních částí, provádíme drobnou údržbu na objektech, zajišťujeme hrazení při opravách apod. Pro složitější akce máme možnost pronájmu barokomory.
  Jako instruktor potápění a držitel vázané živnosti "vodní záchranářská služba" školím zájemce o potápění a záchranáře. Kurzy sportovního potápění probíhají individuálně ve výcvikovém systému UDI (United Diving Instructors) a EDS (European Diving School).

Another specialized activity is professional diving, which includes exploration, cleaning and maintenance underwater. We specialize mainly in exploration and photographic documentation of places under water. We perform targeting of objects under water while mapping the bottom. In the case of shutdowns at hydropower plants, we check the state of the metal structures and of the concrete building parts, perform small maintenance on the buildings, provide repairs, etc. For more sophisticated events, we have the possibility to rent a Hyperbaric chamber.
   As a diving instructor and a tied trainee "water rescue service" I train those interested in scuba diving and rescuers. Sports diving courses take place individually in the United Diving Instructors (UDI) and EDS (European Diving School).

Kontaktní formulář

Nejsou vyplněny všechny údaje

*povinné údaje

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Nejsou vyplněny všechny údaje
Jan Slezák - OUTSOURCING

sídlo / fakturační adresa:
Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
 
dílna, sklad, ateliér:
Podnikatelské centrum s.r.o.
Hradecká 1151/9 a 1152/11, 500 03 Hradec Králové
 
mobil: 730 891 930
e-mail: info@janslezak.cz
bankovní účet: 210964051/0600
 
IČ: 47505541
DIČ: CZ7302093051